Angreskjema

 
ANGRESKJEMA
 
Ved kjøp av varer og tjenester som ikkje er finansielle tjenester.
 
Fyll ut og returner dette skjemaet dersom du ynsker å gå frå avtalen.
 
Utfylt skjema sendes til:
DoUdare AS  Øyragata 49, 6165 Sæbø
Eg ynsker:
Bytte til (Skriv kva farge, storleik mm du ynsker å bytte til) _________________________________________________________

Få pengene tilbake
(Sett kryss)___________________________________________
 
Avtalen vart inngått den:_________________
 
Vara vart motteken den: _________________
 
Din kontaktinformasjon:
Navn: _______________________________________________________________
Gateadresse: ______________________________________________________________
Postnummer: _________
Sted: ________________________________________________
Email adresse _________________________________________________
 
 
 
 

5% av overskuddet..

..doneres til å bekjempe psykiske problemer blant våre ungdommer. Så ved å handle i vår nettbutikk, er du samtidig med på å støtte denne viktige jobben.